Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Medewerkers

Bij Oostwegel Collection hebben we onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Middels ons eigen programma, de ‘Talent Factory’, implementeren we verscheidene initiatieven zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn individuele coachingtrajecten, afdelingstrainingen en intervisie.

Middels stage- en leerlingtrajecten in samenwerking met beroeps- en managementopleidingen dragen wij met veel plezier bij aan de ontwikkeling van jonge talenten die aan het begin van hun carrière staan en een passie hebben voor de hotellerie en gastronomie.

Oostwegel Collection nodigt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking uit om een open sollicitatie te sturen of te reageren op bestaande vacatures: carriere@oostwegelcollection.nl

Duurzame inzetbaarheid/loopbaanontwikkeling

Middels onze Talent Factory besteden wij aandacht aan het duurzaam inzetbaar maken van medewerkers en het binden van aanwezige talenten in onze organisatie. 
Wij zijn een werkgever die medewerkers in staat stelt tot het hebben en houden van werk met behoud van fysieke en mentale gezondheid in een omgeving en rol die daarbij past. Dit doen we onder meer met behulp van onderstaande initiatieven. 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu én in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief werkzaam kunnen zijn. De projecten die wij uitvoeren in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid worden deels gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF is direct verbonden aan de Europese Unie.

Meer informatie over het ESF

Duurzaam leiderschap

Het zodanig ontwikkelen van leidinggevenden waardoor zij in staat zijn om leerprocessen in de organisatie te stimuleren. 

Duurzaam leren en motiveren 

Het bevorderen van een leercultuur waarbinnen medewerkers de gelegenheid hebben om zichzelf te ontwikkelen. En daarnaast het versterken van betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers aan de organisatie.