Oostwegel Collection

Arbeidsvoorwaarden & Employee Benefits

PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

Salaris
Oostwegel Collection hanteert de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor het horeca- en het aanverwante bedrijf. De CAO is altijd voor bepaalde tijd. De vorige CAO had een looptijd van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013. Aangezien er nog geen zicht is op een nieuwe CAO hanteren wij op dit moment het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) voor het horeca- en aanverwante bedrijf sinds 1 april 2014 dat is vastgesteld door Koninklijke Horeca Nederland. De beloning en functie-indeling is conform CAO of AVR.

Toeslagen
Medewerkers die op een erkende feestdag werken ontvangen een feestdagentoeslag van 50% per gewerkt uur. Deze toeslag wordt, samen met het reguliere salaris, aan het einde van de maand uitbetaald.

Vakantie
Iedere werknemer bouwt per gewerkt uur 0,096 vakantie-uur op. Dit komt overeen met 25 vakantiedagen per jaar, op basis van een fulltime (38 uur per week) contract. Dit betreffen 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke verlofdagen. Bij een parttime contract worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Vakantietoeslag 
Iedere medewerker ontvangt 8% vakantietoeslag over het bruto jaarsalaris. Het vakantiegeld wordt jaarlijks halverwege de maand juni uitgekeerd.

Vakantie-uren
Medewerkers met een ambulantencontract (dit zijn contracten op basis van 0 uur per week, op oproepbasis), ontvangen samen met het vakantiegeld de uitkering van de vakantie-uren. Elke medewerker bouwt per gewerkt uur 0,096 vakantie-uur op. Medewerkers met een ambulantencontract krijgen het totaal van deze opgebouwde vakantie-uren uitbetaald, en kunnen deze vakantie-uren dus niet opnemen in tijd, zoals medewerkers met een vast aantal uren per week dat wel kunnen. Een mooie spaarcent dus!

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN & EMPLOYEE BENEFITS 

Collectieve ziektekostenverzekering 
De medewerkers van de Oostwegel Collection kunnen gebruik maken van de collectiviteitkorting die de zorgverzekeraar aan alle medewerkers biedt. Wij hebben collectiviteitafspraken met zowel CZ als VGZ. Deze korting geldt voor:

- Alle werknemers in dienst van de Oostwegel Collection.
- Echtgenoten en partners van de personeelsleden.
- Personeelsleden die gebruik maken van de regeling vervroegd uittreden.
- Personeelsleden die in aansluiting op het dienstverband een ouderdomspensioen genieten.
- Thuiswonende of voor studie uitwonende kinderen, voor zover deze kinderen door de hierboven genoemde    personen worden onderhouden en niet zelfstandig een beroep uitoefenen.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Oostwegel Collection heeft een collectieve verzekering tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid voor de medewerkers afgesloten bij Delta Lloyd. 
Dit is bedoeld om de inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te beperken voor onze medewerkers. 
De verzekering is voor alle medewerkers van de Oostwegel Collection en gaat automatisch in op het moment van indiensttreding. 

Uitgezonderd van deelname zijn degenen die:

 • Binnen twee jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
 • Een WAO-uitkering ontvangen;
 • Nu al een uitkering van UWV ontvangen vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid; 
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard;
 • Een Wajong-status hebben;
 • Oproepkrachten;
 • Stagiairs.

Als je niet deel wilt nemen, dan dien je officieel afstand te doen van je rechten. Dit kun je doen door het invullen en ondertekenen van een afstandsverklaring. De premies voor deze verzekering worden maandelijks ingehouden op je bruto salaris. 

Pensioen
De medewerkers van de Oostwegel Collection worden 1 keer per jaar door het Pensioenfonds Horeca & Catering, middels het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), geïnformeerd over de persoonlijke pensioensituatie.

Personeelskorting op food & beverage en overnachtingen
Medewerkers van de Oostwegel Collection een korting van 20% op alle food & beverage faciliteiten en hotelovernachtingen.

Korting is op aanvraag mogelijk.
De voorwaarden en reserveringsprocedure hiervoor is als volgt:

 • reserveringstermijn maximaal 14 dagen voor aankomst
 • korting is geldig van zondag tot en met woensdag (niet tijdens feestdagen)
 • restaurantbezetting < 75%
 • maximaal 2 personen per reservering
 • reservering schriftelijk aanvragen via de directie
 • men dient de rekening direct bij vertrek te voldoen
 • deze kortingen gelden alleen voor werknemers in dienst van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants

Onze huizen zijn aangesloten bij onder andere Small Luxury Hotels, Relais & Chateaux, Design Hotels en Les Etapes du Bon Gout. Op speciaal verzoek kun je via de directie ook bij deze hotels informeren naar een speciale werknemersprijs. Echter kunnen wij nooit garanderen dat deze wordt toegekend.

Voordelen van de personeelspas
Medewerkers van de Oostwegel Collection ontvangen bij indiensttreding een personeelspas. Hiermee kunnen medewerkers van een aantal voordelen genieten bij winkels en collega- horecabedrijven in de regio. De personeelspas is persoonsgebonden. Op vertoon van deze pas en een geldig legitimatiebewijs geniet je een bepaalde korting. Het zijn diverse deelnemende bedrijven: van kledingwinkels tot tuincentra. De deelnemende bedrijven kun je terug vinden in de personeelsgids, die je ontvangt tijdens je indiensttreding.

Nationaal fietsproject/bedrijfsfitness
Wil je een fiets of een abonnement op de sportschool? Je kunt als medewerker van de Oostwegel Collection met FiscFree deze producten heel voordelig, met 52% belastingvoordeel, aanschaffen.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

 • je dient een arbeidsovereenkomst met Oostwegel Collection te hebben, voor meer dan 0-uur per week;
 • er is geen sprake van een loonbeslag;
 • de verrekening dient altijd plaats te vinden binnen de looptijd van de bestaande arbeidsovereenkomst;
 • medewerkers kunnen een maal per drie jaar een nieuwe fiets kopen;
 • medewerkers kunnen jaarlijks een sportabonnement kopen.

Indien je meer informatie wenst, kun je contact opnemen met de afdeling Personeel & Organisatie.

Talent Factory   
Door de samenwerking tussen de verschillende huizen van de Oostwegel Collection zijn de doorgroeimogelijkheden voor medewerkers met talent binnen de organisatie groot. Vacatures worden bij voorkeur eerst intern kenbaar gemaakt zodat medewerkers de mogelijkheid hebben om hierop te reageren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

We hanteren een beoordelingssysteem op basis van competenties. Voor iedere functie gelden de vier kerncompetenties: 'inlevingsvermogen', 'fatsoen', 'uitstraling' en 'actief'. Per functie en -niveau zijn er daarnaast specifieke competenties benoemd. Jaarlijks vinden in januari en februari de beoordelingsgesprekken plaats door de leidinggevende met diens medewerker. In juni en juli wordt de voortgang in het functioneren geëvalueerd. Afhankelijk van de ontwikkelbehoefte wordt er een Persoonlijk Ontwikkel Plan opgesteld.

Wanneer je het goed doet, mag je dat merken. Wanneer je behalve het tonen van inzet de afgesproken resultaten laat zien dan belonen we dit graag. Een positieve ontwikkeling wordt door ons gestimuleerd door daar een percentage loonsverhoging aan te koppelen. De hoogte van deze prestatieverhoging is afhankelijk van het eindoordeel van je beoordeling.

Deze cyclus wordt jaarlijks herhaald. Zo hopen wij talenten binnen onze bedrijven te kunnen laten groeien en voor onze mooie bedrijven te kunnen behouden.

Training / vergoeding studiekosten 
Oostwegel Collection heeft een uitgebreid scala aan opleidings- en trainingsmogelijkheden zowel op individueel niveau als groepsgericht. Aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) kan de ontwikkelbehoefte in kaart worden gebracht. De studiefaciliteiten en de daarbij behorende vergoeding worden vooraf besproken met de medewerker en vastgelegd in een studie-overeenkomst.

Medewerker beveelt nieuw talent aan   
Je kunt als medewerker een beloning ontvangen als je iemand kent die je aanbeveelt voor een vacature. Indien deze kandidaat benoemd wordt, kom jij in aanmerking voor Iris cheques. Meld deze persoon door hem/haar een ingevuld sollicitatieformulier te laten inleveren bij de afdeling Personeel & Organisatie. Indien deze kandidaat wordt aangenomen en hij/zij de eerste drie maanden van het dienstverband met goed gevolg heeft doorlopen, kom jij in aanmerking voor een bedrag van € 100,- als fulltimer en voor een parttimer € 35,- aan Iris-cheques.

Oostwegel nieuws 
Oostwegel Collection heeft een huisblad, namelijk de CO Fammail. CO Fammail informeert de medewerker over formele, maar ook over informele zaken. Hierbij moet je denken aan berichten vanuit de directie, P&O, nieuwsberichten van andere Oostwegel-huizen, (nieuwe) medewerkers die zichzelf voorstellen, vakantieverhalen van medewerkers, etc.

Europees Sociaal Fonds 
De projecten die wij uitvoeren in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid worden deels gesubsidieerd met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de fondsen van de Europese Unie (EU). Meer informatie.