Entree Kruisherenhotel Maastricht

Geschiedenis

Kruisherenhotel Maastricht

Het Kruisherenklooster is gebouwd voor de Orde van het Heilig Kruis (later Kruisheren), deze waren in 1438 naar Maastricht gekomen. De grond waar het complex op gebouwd is, was enkele jaren daarvoor geschonken door de Maastrichtse patriciër Egidius van Elderen aan de Orde met als voorwaarde hier een klooster te stichten. In 1440 startte men met de bouw, het koor van de kerk was in 1459 klaar en het verdere kloostercomplex werd in de decennia daarna verder uitgebreid. De huidige gebouwen zouden omstreeks 1520 voltooid zijn. 
De orde van de Kruisheren hadden een groot aanzien bij de Maastrichtse bevolking. Van oudsher schreven, kopieerden en bonden zij boeken in, maar later hielpen zij andere Maastrichtse kloostergemeenschappen en verzorgden zij de armen en zieken. Tijdens de Franse Revolutie toen het klooster als munitiedepot en kazerne diende zijn in 1797 de Kruisheren definitief uit hun klooster verjaagd. 

Aan het einde van de 19de eeuw werd het klooster in opdracht van Jonkheer Victor de Stuers samen met architect Cuypers grondig gerestaureerd. De kerk volgde in 1905. Na een grondige opknapbeurt werd het gebruikt als Rijkslandbouwproefstation. Zij zouden het complex geleidelijk in zijn geheel in beslag gaan nemen. In 1979 verlieten zij het klooster, vanaf deze tijd verpauperden de gebouwen snel omdat ze leeg lagen. Tijdens de restauratie van de Sint Servaasbasiliek heeft de Kruisherenkerk van 1983 tot 1993 een tijdelijk parochiële functie gehad. 

Camille Oostwegel nam eind 2000 het initiatief deze bijzondere gebouwen van de ondergang te redden. Een grondige restauratie werd geïnitieerd en het gebouw omgetoverd tot een luxueus en eigentijds designhotel, met respect voor het verleden. Het hotel werd in 2005 geopend.