contact

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

E-Waste

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Weelec. Weelec is een actieve inzamelaar en verwerker van E-waste. Zij hebben gekozen voor een benadering die berust op het destilleren van kennis uit afval, het creëren van lokale werkgelegenheid, en door concreet een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Kijk voor meer informatie over Weelec ook op www.weelec.nl